Musikterapi

Guided Imagery and Music.

Under många år arbetade Helen Bonny med att utforska musikens förmåga att förmedla upplevelser av enhet, eller helhet. Peak experiences kallar Abraham Maslow dessa upplevelser. Det är upplevelser som kan vara omvälvande och ge motivation till dramatiska förändringar i en persons liv. Helen var med om en sådan upplevelse under en konsert hon gav i en kyrka. Hon beskriver hur hon förlorade sig i musiken, som att musiken vägledde henne i spelet. Både hennes publik och hon själv var tagna av denna upplevelse och hon bestämde sig för att utforska vad det var hon hade varit med om. Det utforskandet ledde till så småningom till en metod, Guided Imagery and Music, eller kort och gott GIM. GIM är en ovärderlig metod för djuplodande resor i psyket, i synnerhet upplevelser som når bortom våra vardagliga erfarenheter av livet.

Nedan får du ett exempel på musik som Helen använde sig av. Även om musiken är den viktigaste ingrediensen i den metod som Helen utvecklade, är förutsättningarna avgörande för att musiken ska få fritt spelrum. Kanske kan du få en föraning om vad det kan innebära om du följer mina instruktioner här.

Gör det bekvämt för dig, ligg gärna ner. Se till att du inte blir störd under de närmaste 15 minuterna. Musiken är knappt 8 minuter lång. Förbered lyssningen så allt du har att göra är att starta musiken (kontrollera att musiken startar och att du har lagom volym på ljudet). Planera så att du har några minuters ostörd tid efter det att musiken har tystnat. Slut sedan ögonen och ta några djupa andetag. Lägg märke till vad som upptar din uppmärksamhet. Är det tankar, känslor, förnimmelser i kroppen? Är det ljud i omgivningen eller andra sinnesförnimmelser? Tillåt vad det än är som känns eller märks att vara precis som det är. Ge dig ett par minuter att uppmärksamma detta och starta sedan musiken. Låt musiken föra dig med sig. Ställ in dig på att vad du än kommer att uppleva, är ok.