Gestaltterapi

Ur ”Doktor Glas” av Hjalmar Söderberg.

Introduktion
Ordet ”gestalt” härstammar från tyskans ”helhet” eller ”figur”, och ordet ”terapi” springer ur grekiskans θεραπεία och betyder bokstavligen ”att bota”. ”Gestaltterapi” blir alltså: ”att bota helheten”.

Mening och relationer
Från första andetaget är människors värld fylld av relationer, både relationer vi är beroende av för vår överlevnad, och andra relationer. Det är i relationerna som mening uppstår, och det är genom intima och tillitsfulla band som vi skapar meningsfulla upplevelser i våra liv.

Hur vi skapar mening
Vi människor ägnar huvuddelen av vår uppväxt till att att skapa mening ur kaos och vi formas av våra erfarenheter. Många av oss identifierar oss med den bild vi skapat av oss själva, men för vissa passar denna bild inte lika bra, och vi brottas med frågor om delaktighet, mening och intimitet. För andra är bilden bara en av många möjliga bilder, en del av upplevelsen, och nyfikenheten att utforska livet tar får överhanden.

Gestaltterapi i praktiken
Gestaltterapi erbjuder en möjlighet att utforska och förstå oss själva. Målet är att fördjupa vår förståelse av våra liv och skapa mening ur det som varit och det som är. Genom att bli medvetna om och förstå våra behov kan vi få kontakt med det som är meningsfullt i våra liv och komma att inse att vi inte måste vara offer för våra föreställningar om oss själva och andra.

Bakgrund och influenser
Gestaltterapi har sina rötter i gestaltpsykologin, existentialismen och psykoanalysen.

För ytterligare läsning och information
För att lära dig mer om gestaltterapi och hur det används inom psykoterapi, rekommenderas magisteruppsatsen ”Människoblivandet i psykoterapi: Vad är det för skillnad som gör skillnad?,” som beskriver mer om hur man tänker kring psykoterapi.

Längst ner på sidan ser du ett utdrag från en intervju med Laura Perls. Avsnittet är hämtat ur boken Living at the boundary. Intervjuare är Daniel Rosenblatt.

Denna sida vänder sig både till personer utan tidigare erfarenhet av psykoterapi och yrkesverksamma inom området som är obekanta med gestaltterapi. Om du är intresserad av att veta mer eller boka en session, kontakta mig gärna för att diskutera hur gestaltterapi kan hjälpa dig i ditt liv och din personliga resa.

Läs mer: Gestaltterapi